Karta zgłoszenia dzieckaKarty zgłoszenia dziecka można:
 - dostarczyć osobiście,
-  wysyłać na adres e-mailowy: pas@aniolowoczersk.pl
-  wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Niepubliczne Przedszkole "Anioła Stróża"
Al. 1000-lecia 15 a 89- 650 Czersk 
z dopiskiem: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Karta zgłoszenia dziecka
Statut Przedszkola


Regulamin Przedszkola


Koncepcja pracy 

Konwencja o Prawach Dziecka