O nas


Niepubliczne Przedszkole "Anioła Stróża" jest placówką wychowania przedszkolnego, nad którą nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty, oddział w Chojnicach.
Przedszkole jest niedostępne i monitorowane tak. aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa przebywającym w nim dzieciom.W naszej placówce zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację Waszym pociechom, realizując program wychowania przedszkolnego, zatwierdoznego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzbogacony o szereg zajęć dodatkowych. Pracujemy w grupach do 25 dzieci.
Dziecko w naszym przedszkolu jest najważniejsze, dlatego dokładać będziemy wszelkich starań, aby czuło się u nas bezpieczne i szczęśliwe.
W niedługim czasie będziemy posiadać również własną kuchnię, w której będziemy przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki. Dzieci o szczególnych wymaganiach kulinarnych (np. alergie pokarmowe) także bezpiecznie zjedzą wszystkie posiłki. Do czasu powstania naszej restauracji zadbamy o to, by firma cateringowa dbała o równie wysoki standard posiłków dla naszych milusińskich.

Oferta edukacyjna 
na rok szkolny 2018/2019

Oferta edukacyjna naszego przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN – program dla przedszkoli. Wysoki poziom posiadanych nowoczesnych pomocy dydaktycznych , pozwoli naszym nauczycielom stosować zarówno sprawdzone,

tradycyjne metody pracy, jak i nowoczesne metody wychowawcze, oparte głównie na spontanicznej aktywności dzieci.

Metody, które wykorzystamy w pracy dydaktycznej
z dziećmi to:Elementy nauki czytania wg Ireny Majchrzak
Dotyczy elementarnej nauki czytania oraz przygotowania dziecka do nauki pisania. Podstawowe założenia odimiennej metody nauki czytania są następujące:
  • wprowadzenie dziecka w świat słów, powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących dziecku radość i satysfakcję.
  • celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego też dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a w dalszej kolejności litery, z których są zbudowane.
  • dziecko, na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter-alfabet i wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane mu litery.
Wszelkie zabawy oraz ćwiczenia, uwzględniające założenia metody dr. I. Majchrzak, przeprowadzane są na zasadzie pełnej dobrowolności i w indywidualnym tempie, są bardzo ciekawe, urozmaicone i za każdym razem dostarczają nowych doświadczeń. Ułatwiają one dzieciom pierwsze kontakty i wzajemne poznanie się, przyczyniają się do integracji grupy.

Elementy dziecięcej matematyki wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.Program edukacji matematycznej metodą E.Gruszczyk- Kolczyńskiej  obejmuje 12 kręgów  tematycznych, które należy  realizować          w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowość rozwoju dziecka:
orientacja przestrzenna, rytm, kształcenie umiejętności liczenia, wspomaganie rozwoju rozumowania operacyjnego, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier przez dzieci,zapisywanie czynności matematycznych znakami.
Wszystkie wymienione powyżej dwanaście kręgów tematycznych, należy realizować w podanej kolejności, gdyż uwzględnia ona nie tylko stopniowanie trudności, ale także prawidłowości     w rozwoju dziecka.

Elementy Metody Knillów - program czwarty jako aktywność grupowa
Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy           o sobie. W tej metodzie ważnym elementem jest ruch. Dzięki „Programom Aktywności Knillów” dziecko staje się świadome powiązań pomiędzy własnymi ruchami. Program czwarty rozumiany jako aktywność grupowa wymaga odpowiedniego poziomu świadomości swojego ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji             i społecznej aktywności. Celem nadrzędnym zajęć jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje.
Praca metodą Knillów ułatwia dzieciom kształtowanie schematu własnego ciała, postrzeganie swego ciała jako pewnej całości, wyodrębnienie siebie z otoczenia, budowania relacji ja- otoczenie, kształtowanie poczucia sprawstwa oraz praksji.

Pedagogika zabawy KLANZA
Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocję i wyobraźnię. Proponuje zabawy i gry, które:
  • zapewniają dobrowolność uczestnictwa
  • wykluczają rywalizację
  • dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowa, plastykę oraz inne środki wyrazu.
Uczestnicy zabawy bawiąc się pozbywają się stresu i niepewności, stają się otwarci
na drugiego człowieka, ćwiczą się również w asertywności.

Drama
Drama jest metodą nauczania-uczenia się. Czynności nauczyciela polegają na przekazywaniu dzieciom próśb i poleceń, by rozwiązały konkretny problem wchodząc w rolę i rozwiązując go w sytuacji fikcyjnej. Dzieci, najczęściej w małych podgrupach, przygotowują się do realizacji zadania, a następnie przedstawiają je w formie improwizacji. Dzieci biorące udział w dramie pogłębiają swoje przeżycia i realizują się twórczo, uczą się analizować różne reakcje – pozytywne i negatywne, a jednocześnie dokonują korekty zachowań. W grupie pracującej metodą dram, dzieci uczą się przede wszystkim współpracy, bycia ze sobą w zespole,wzajemnej
akceptacji, zanika nadmierna wstydliwość a w jej miejsce pojawia się otwartość, szczerość, pewność siebie, umiejętność dzielenia się i pomagania sobie nawzajem.