O nas


Niepubliczne Przedszkole "Anioła Stróża" jest placówką wychowania przedszkolnego, nad którą nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty, oddział w Chojnicach.
Przedszkole jest niedostępne i monitorowane tak. aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa przebywającym w nim dzieciom.W naszej placówce zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację Waszym pociechom, realizując program wychowania przedszkolnego, zatwierdoznego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzbogacony o szereg zajęć dodatkowych. Pracujemy w grupach do 25 dzieci.
Dziecko w naszym przedszkolu jest najważniejsze, dlatego dokładać będziemy wszelkich starań, aby czuło się u nas bezpieczne i szczęśliwe.
W niedługim czasie będziemy posiadać również własną kuchnię, w której będziemy przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki. Dzieci o szczególnych wymaganiach kulinarnych (np. alergie pokarmowe) także bezpiecznie zjedzą wszystkie posiłki. Do czasu powstania naszej restauracji zadbamy o to, by firma cateringowa dbała o równie wysoki standard posiłków dla naszych milusińskich.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna naszego przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN – program dla przedszkoli. Wysoki poziom posiadanych nowoczesnych pomocy dydaktycznych , pozwoli naszym nauczycielom stosować zarówno sprawdzone,

tradycyjne metody pracy, jak i nowoczesne metody wychowawcze, oparte głównie na spontanicznej aktywności dzieci.

Metody, które wykorzystamy w pracy dydaktycznej
z dziećmi to:Elementy nauki czytania wg Ireny Majchrzak
Dotyczy elementarnej nauki czytania oraz przygotowania dziecka do nauki pisania. Podstawowe założenia odimiennej metody nauki czytania są następujące:
  • wprowadzenie dziecka w świat słów, powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących dziecku radość i satysfakcję.
  • celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego też dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a w dalszej kolejności litery, z których są zbudowane.
  • dziecko, na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter-alfabet i wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane mu litery.
Wszelkie zabawy oraz ćwiczenia, uwzględniające założenia metody dr. I. Majchrzak, przeprowadzane są na zasadzie pełnej dobrowolności i w indywidualnym tempie, są bardzo ciekawe, urozmaicone i za każdym razem dostarczają nowych doświadczeń. Ułatwiają one dzieciom pierwsze kontakty i wzajemne poznanie się, przyczyniają się do integracji grupy.

Elementy dziecięcej matematyki wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.Program edukacji matematycznej metodą E.Gruszczyk- Kolczyńskiej  obejmuje 12 kręgów  tematycznych, które należy  realizować          w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowość rozwoju dziecka:
orientacja przestrzenna, rytm, kształcenie umiejętności liczenia, wspomaganie rozwoju rozumowania operacyjnego, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier przez dzieci,zapisywanie czynności matematycznych znakami.
Wszystkie wymienione powyżej dwanaście kręgów tematycznych, należy realizować w podanej kolejności, gdyż uwzględnia ona nie tylko stopniowanie trudności, ale także prawidłowości     w rozwoju dziecka.

Elementy Metody Knillów - program czwarty jako aktywność grupowa
Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy           o sobie. W tej metodzie ważnym elementem jest ruch. Dzięki „Programom Aktywności Knillów” dziecko staje się świadome powiązań pomiędzy własnymi ruchami. Program czwarty rozumiany jako aktywność grupowa wymaga odpowiedniego poziomu świadomości swojego ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji             i społecznej aktywności. Celem nadrzędnym zajęć jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje.
Praca metodą Knillów ułatwia dzieciom kształtowanie schematu własnego ciała, postrzeganie swego ciała jako pewnej całości, wyodrębnienie siebie z otoczenia, budowania relacji ja- otoczenie, kształtowanie poczucia sprawstwa oraz praksji.

Pedagogika zabawy KLANZA
Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocję i wyobraźnię. Proponuje zabawy i gry, które:
  • zapewniają dobrowolność uczestnictwa
  • wykluczają rywalizację
  • dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowa, plastykę oraz inne środki wyrazu.
Uczestnicy zabawy bawiąc się pozbywają się stresu i niepewności, stają się otwarci
na drugiego człowieka, ćwiczą się również w asertywności.

Drama
Drama jest metodą nauczania-uczenia się. Czynności nauczyciela polegają na przekazywaniu dzieciom próśb i poleceń, by rozwiązały konkretny problem wchodząc w rolę i rozwiązując go w sytuacji fikcyjnej. Dzieci, najczęściej w małych podgrupach, przygotowują się do realizacji zadania, a następnie przedstawiają je w formie improwizacji. Dzieci biorące udział w dramie pogłębiają swoje przeżycia i realizują się twórczo, uczą się analizować różne reakcje – pozytywne i negatywne, a jednocześnie dokonują korekty zachowań. W grupie pracującej metodą dram, dzieci uczą się przede wszystkim współpracy, bycia ze sobą w zespole,wzajemnej
akceptacji, zanika nadmierna wstydliwość a w jej miejsce pojawia się otwartość, szczerość, pewność siebie, umiejętność dzielenia się i pomagania sobie nawzajem.

W naszym przedszkolu, poza programem podstawowym zalecanym przez MEN, realizujemy także:


Koło teatralne - "Nasz mały teatrzyk"
Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taka jest niewątpliwie zabawa w teatr. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową    i spełnia również funkcję terapeutyczną. Głównym celem koła teatralnego jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Wprowadzenie gry aktorskiej                 w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością. 

Zajęcia rytmiczno-taneczne
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową. Dzieci w formie zabawy przy muzyce poznają proste elementy tańca. Zajęcia taneczne pozwalają ujawnić u dzieci inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność. Wyrabiają pozytywne cechy charakteru oraz kształcą wrażliwości estetyczne. Taniec rozwija zdolności i umiejętności muzyczne, wdraża do świadomego operowania całego aparatu ruchowego, kształtuje estetykę tuchu oraz rozwija zamiłowanie do tańca i muzykowania. 

Trening pamięci, koncentracji i uwagi
Koncentracja uwagi potrzebna jest przy wszystkich świadomych działaniach. Możemy ją podzielić na koncentrację krótkotrwałą, któa występuje wówczas, gdy na krótko intensywnie musimy skupić się na jakiejś czynności, rzeczy. Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Kiedy robimy to, co lubimy, nie myślimy o koncentracji, ona po prostu jest. Problem zaczyna się, kiedy trzeba zrobić coś na co nie mamy ochoty, w czym jest problem, co nie sprawia radości i brak jest motywacji do działania w tym kierunku. Umiejętność koncentracji można ćwiczyć. Ćwiczenia takie zaowocują w przyszłości pod postacią sukcesów szkolnych. Dobra koncentracja dodaje dzieciom pewności siebie i wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. 

Kuchcikowo
Kuchcikowo to cykl zajęć, w czasie których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się manualnie poprzez: krojenie, obierania, ugniatanie, mieszanie, smarowanie. Nabywają nowe doświadczenia i doskonalą czynności związane        z samoobsługą. Dzięki zajęciom kulinarnym dziekco uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania się sztućcami, dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Oprócz umiejętności kulinatnych nasi Podopieczni uczą się zasad zdrowego odżywiania, dzięki czemu stają się świadomymi konsumentami :) Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami. 

Warsztaty plastyczno- artystyczne

Każde dziecko pragnie działać i tworzyć, i każde ma talent, który czasem bywa ukryty. Zadaniem wychowawcy jest pomóc go wydobyć, kształcić i pielęgnować pozwalając przy tym dziecku na swobodną ekspresję własnych emocji i uczuć. W wieku przedszkolnym twórczość plastyczna jest dla dziecka nie tylko źródłem przyjemności i radości, że samo coś potrafi stworzyć, ale również przyczynia się do poznania przez dziecko otaczającego świata.. Dziecko jest dobrym kolorystą, nieograniczonym żadnymi schematami, twórcą i zadziwia artystów umiejętnością dobierania i zestawiania barw.
Nasze przedszkole oferuje swoim podopiecznym cykliczne spotkania ze sztuką, podczas których wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne pozwalające dziecku na poznawanie różnych faktur, materiałów, narzędzi. Przedstawiamy dzieciom różnorodne techniki malarskie (malowanie farbami kryjącymi, malowanie temperą, malowanie plakatówką, czy klejówką), techniki formowania i konstruowania, czyli wykonywania płaskorzeźb, rzeźb pełnych jak           i form przestrzennych (lepienie i formowanie z gliny, plasteliny, masy solnej, masy papierowej, origami, formowanie i konstruowanie z opakowań), techniki wycinankowe, techniki collage, techniki rysunkowe (ołówek, kredki, węgiel, pastele).Uczymy posługiwania się podstawowymi narzędziami jak nożyce, klej czy pędzle i zachęcamy do tworzenia własnych eko-zabawek         i ozdób z patyczków, kasztanów,muszelek czy kamyków.
Proponowane przez nas zajęcia nie tylko rozwijają sprawność rąk dziecka, ale przede wszystkim uwrażliwiają na harmonię w otoczeniu oraz otwierają dziecko na takie wartości jak piękno,dobro, miłość i prawda. Rozumienie i przeżywanie tych wartości kształtuje bogatą, wrażliwą i świadomą osobowość, i zwiększa szanse powodzenia w szkole i w życiu dorosłym. Sztuki plastyczne są drogą do poznania tych wartości, ponieważ malarstwo, rysunek                  i modelowanie wypływają ze spontanicznej potrzeby dziecka. 

Zabawa z językiem angielskim

Dziecko jeszcze przed rozpoczęciem nauki zna już wiele angielskich słów, ponieważ słyszy je w życiu codziennym, radiu, telewizji (bajki, filmy, piosenki, programy komputerowe). Zaczyna w sposób naturalny traktować obecność angielskich słów wokół siebie. Dla niego nie są to już obce słowa, ponieważ uczy się ich w sposób nieświadomy. Nasza propozycja zabawy z językiem angielskim działa na podobnych zasadach. Treści programowe realizowane będą przede wszystkim, poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. Aby maluchy chętnie uczestniczyły w zabawie z językiem angielskim, tematy oraz materiały do ich nauczania będą związane z otaczającą je rzeczywistością oraz będą odpowiadać poziomowi rozwojowi ich psychiki. Dzieci najszybciej uczą się poprzez gry,

zabawy oraz czynności, w których wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch.
Pamiętamy, że chęć zabawy jest jedną z podstawowych potrzeb przedszkolaków i musi zostać zaspokojona także w czasie zajęć językowych. Wiek przedszkolny jest doskonałym okresem do bezstresowego i zabawowego przyswajania języka obcego. Poza tym rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą obowiązkową już i systematyczną
naukę efektywniejszą.

Savior Vivre
Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, teatrze, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom dzieci nauczą się kulturalnie obcować z ludźmi,                       a w przyszłości nie będą miały powodów do wsydu za własne zachowanie i zawsze będą stanowić wzór do naśladowania. 

Dogoterapia
Dogoterapia to metoda, która jest odpowiednia zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych, pełnosprawnych bądź niepełnosprawnych, lub po prostu dla tych, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami. Skupmy się jednak na najmłodszych. Dogoterapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami i niepełnosprawnością psychiczną oraz fizyczną, dziecięcym porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, zespołem Downa, niedowładami kończyń, zaburzeniami mowy i wzroku, zaburzeniami lękowymi, wadami postawy itp. Pomoże ona również dzieciom, które mają trudności w nauce, w szkole, problemy z rówieśnikami czy rodzicami. Z takiej formy zajęć może więc skorzystać naprawdę wiele dzieci. Pies spełnia rolę łącznika pomiędzy dzieckiem a nauczycielem i pozwala na przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, wydłużanie koncentracji uwagi. Takie zajęcia z pewnością pomogą w prawidłowym rozwoju dziecka i kształtowaniu jego kontaktu ze zwierzętami. 

Zajęcia recyklingowe - "Jak zrobić coś z niczego?"
Na zajęciach recyklingowych dzieci wykonują proste, przydatne i oryginalne akcesoria. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię i inspirują do twórczego działania. Każdy przedszkolak wie, czym jest recykling, a dzięki tym zajęciom dowie się jak go wykorzystać. A skoro każde dziecko lubi tworzyć prace plastyczne, to dlaczego nie połączyć tego z dbaniem o środowisko? Zajęcia te, podobnie, jak zajęcia plastyczne, pozwalają na wyrażenie emocji dziecka, wyrażenie jego inwencji twórczej, wyrażenie siebie. Dzięki zajęciom recyklingowym nauczą się też dbałości o środowisko, segregowania śmieci oraz odzyskiwania odpadów. Wpływają pozytywnie na kształtowanie emocjonalności dziecka. 

Koło Plastyczne - "Pastelandia"

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza     i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspokaja potrzebę ekspresji. Ponadto plastyka uwrażliwia dzieci na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych. Rozwija wyobraźnię poprzez kontakt z wytworami sztuki. Uczy wiary we własne siły i możliwości. Rozwija umiejętność posługiwaniasię różnorodnymi technikami plastycznymi. Udział dziecka w zajęciach koła plastycznego umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. 

Koło badawcze - "Mali odkrywcy"
Wszystkie dzieci cechuje ciekawość wobec otaczającej rzeczywistości. Więcej wiedzieć, słyszeć, czuć - to naturalna potrzeba każdego dziecka. Celem zajęć jest rozwój dzieci, uczenie logicznego myślenia, krytycznnego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego,  umiejętności porównywania, uogólniania, rozbudzania świadomości ekologicznej oraz motywowanie dzieci do wykazywania własnej inwencji i zadawania sobie pytań. głównymii metoami zajęć są metody aktywizujące i metody praktycznego działania. 

Zapewniamy też Państwa dziecku regularną opiekę logopedy,

Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i kulturowymi:


Przedszkole Kubusia Puchatka w Czersku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

Liceum Ogólnokształcące w Czersku

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku

Stowarzyszenie Grupa M "Możesz wszystko"

Ponadto organizujemy:


Codzienne spotkania z bajką...
Teatrzyki z udziałem aktorów
Spotkania edukacyjne z przedstawicielami wybranych zawodów
Imprezy okolicznościowe, na które zapraszamy rodziców, dziadków itp.
Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru
Święto Anioła Stróża, Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny  itp.
Bezpłatne jednodniowe spotkania ze specjalistami dla rodziców w formie warsztatów (w zakresie pediatrii, gimnastyki korekcyjnej, psychologii dziecka, dietetyki itp.)