Przedszkole Anioła Stróża


„…Przyprowadzajcie do nas swe pociechy, tu czeka zabawa, nauka i śmiechy...”


Charakterystyka Przedszkola


"Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża powstało w 2015 r. Posiada bardzo dobrą bazę edukacyjną, usytuowane jest w kompleksie "Aniołowo" z dużym ogrodem zagospodarowanym roślinnością. Położenie i zagospodarowanie zielenią izoluje placówkę od ulicy. Budynek przedszkola urządzony jest esteteycznie i funkcjonalnie. Nowa infrastruktura zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki, adekwatne do potrzeb wychowanków w zakresie wspierania rozwoju dziecka. W placówce działa monitoring wizyjny zapewniający bezpieczeństwo dzieciom."

Fragment raportu z zewnętrznej ewaluacji problemowej przeprowadzonej w grudniu 2019 r. przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Oferujemy, to co najlepsze dla dzieckaelementy nauczania Montessorri i Gruszczyk-Kolczyńskiej

przestrzenne sale w stonowanych odcieniach, aby nie zakłócać koncentracji dziecka

grupy maksymalnie do 25 dzieci, aby poświęcić każdemu z nich jak najwięcej potrzebnej uwagi

współpraca z rodzicami dzięki regularnym spotkaniom i rozmowom

propagujemy czytanie poprzez realizację Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania


dieta przygotowana przez dietetyka i pod preferencje żywieniowe dziecka

opieka logopedy

Jacy są nasi wychowankowie?

  • samodzielni
  • otwarci na świat
  • świadomi swojej wartości
  • świadomi swoich praw i obowiązków
  • lubią sport
  • uwielbiają warzywa i owoce
  • kochają poznawać świat
  • kochają przyrodę i uwielbiają o nią dbać

Ramowy plan dnia grup przedszkolnych

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłu dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy logopedyczne.
8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne, ze śpiewem przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.
8:15 - 8:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie, kształtowania nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
9:00 - 9:15 Czynności higieniczne po śniadaniu.
9:15-9:45 Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwoju dzieci według planu miesięcznego
9:45 - 10:15 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:15 - 10:30 Drugie śniadanie
10:30 - 11:45 Zabawy na powietrzu swobodne i organizowane według potrzeb i zainteresowań dzieci, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:20 Obiad. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, zachęcenie do przezwyciężania niechęci do niektórych potraw.
12:20 - 12:30 Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku - rozwijanie umiejetności w zakresie samoobsługi.
12:30 - 13:00 Odpoczynek dzieci w atmosferze muzyki relaksacyjnej, bajkoterapii lub słuchania literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela.
13:00 - 13:30 Zajęcia z oferty zajęć dodatkowych. Zabawy dowolne, dydaktyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, paluszkowe, śpiewanie piosenek, gry stolikowe, zajęcia wspomagające rozwój dzieci.
13:30 - 13:35 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.
13:35 - 13:50 Podwieczorek.
14:00 Rozchodzenie się dzieci do domu.
14:00 - 16:00 Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej. Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka. Zajęcia z oferty dodatkowej. Zabawy ruchowe na powietrzu.
16:00 - 17:00 Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, gry dydaktyczne, gry planszowe, ukladanie puzzli, swobodne działania dzieci, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Odbieranie dzieci z przedszkola.

Do pobrania